Общи условия и GDPR

Използваме бисквитки:

Необходими бисквитки: Тези бисквитки са необходими и осигуряват правилното функциониране на сайта.

Функционални бисквитки: Тези бисквитки ни позволяват да анализираме функционалността на нашите сайтове, за да можем да измерваме и подобряваме тяхното представяне, за да бъдат по-удобни за Вас, както и да осигуряваме по-добро приспособяване на реклами спрямо Вашите интереси.

Използваме тази технология, за да направим възможно използването на определени функции. Това са малки текстови файлове, които се съхраняват в браузъра на Вашия компютър. Повечето използвани от нас cookies ще бъдат изтрити от хард диска на компютъра Ви след приключване на сесията на Вашия браузър. Това са така наречените «session cookies». Други cookie-файлове се съхраняват постоянно на Вашия компютър и ни позволяват да идентифицираме Вашето устройство при следващо посещение на нашия онлайн магазин. Това са постоянни, неблокируеми cookies. Нашите партньори нямат право да събират от сайта ни лична информация чрез събиране на cookies с цел последващата им обработка и използване. Повечето браузъри приемат cookies по подразбиране.

Можете самостоятелно да изключите от настройките на безопасността временните или постоянните cookies или да разрешите съхраняването им. Ако изключите функцията за съхранение на cookies, някои функции на нашия сайт могат да се окажат недостъпни за Вас, а някои уеб страници могат да бъдат изобразени неправилно.

За да използвате кошницата на нашия сайт, временните файлове cookies трябва да бъдат включени в настройките Ви за безопасност!

Данните, съхранени с помощта на технологията cookies, не се обединяват с Вашите лични данни (име и фамилия, адрес и т.н.). Без Вашето лично съгласие ние се задължаваме да не обединяваме съхранените с помощта на cookies данни с Вашите персонални данни ( име и фамилия, адрес и т.н.).

Декларация за съгласие за предоставяне на лични данни по регламент EU 2016/679.

Собственикът на този домейн ще бъде наричан в тази декларация „Фирмата”.

С влизането и използването на нашият интернет сайт, вие автоматично се съгласявате като потвърждавате от свое лице че:

Давате своето съгласие следните лични данни да бъдат съхранявани и използвани от Фирмата за изброените цели:

*Име – за счетоводни цели, печат в счетоводни документи, доставка на поръчки.

*Адрес – за счетоводни цели, печат в счетоводни документи, доставка на поръчки.

*Телефон – за връзка със служители на Фирмата, доставка на поръчки.

*Е-Мейл – за връзка със служители на Фирмата, за получаване на информация във връзка с поръчки, промоции или нови функционалности в софтуера, за получаване на счетоводни документи.

*Електронна индентификация – за подготвянето на поръчки и запазването им за ваша информация.

Потвърждавате: Информиран съм, че по всяко време мога да оттегля съгласието си за предоставяне на конкретни лични данни, както и за правото ми да бъда „забравен” (след подаване на декларация да бъда „забравен“ информацията с горепосочените лични данни ще бъде изтрита от базата данни на Фирмата, както и всички несчетоводни документи, свързани с мен ще бъдат унищожени).

*С влизането на всяка една от страниците на сайта в който се намирате Вие декларирате, че приемате вашите лични данни да бъдат използвани от нашият сайт с цел по-доброто ви търговско обслужване и изпълнение на вашата заявка за търсене на продукти или вашата заявка за поръчка и покупка. Вашите лични данни ще бъдат съхранявани от нас в продължение на 1 година и 6 месеца, или съгласно изискванията на НАП, спрямо нашата специфична дейност. Ако желаете вашите лични данни да бъдат изтрити от нашата база данни, моля да се свъжете с нас на посочения в Контакти майл или телефон и да ни дадете потвърждение за вашето желание.

*Вашите лични данни ще бъдат използвани само за целите на вашето по-качествено обслужване от Фирмата, за изпълнението на вашата поръчка и за актуална информация, при ваше изрично съгласие.

ОБЩИ УСЛОВИЯ:

Настоящите Общи условия са валидни и приложими само за Клиенти на сайта на ТРИДИ ООД, намиращ се на уеб страница: www.tridi.bg.

Използването на този сайт, се счита за съгласие с посочените условия. Триди си запазва правото да променя условията по всяко време, без предварително известие, като всяка промяна се публикува на сайта.

Продуктите, които се намират на интернет страницата на www.tridi.bg не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на ТРИДИ.

С цел закупуването на продукти Вие подавате лична информация.Тази информация е под закрилата нa Закона за защита на личните данни. ТРИДИ използва личната информация, с цел да подобри услугите, които Ви предлага. Изпратената от Вас информация се използва единствено за изпълнение на Вашата поръчка.

 

Актуална информация за поддържаните и предлагани стоки и услуги, потребителите могат да намерят в Интернет страницата на Триди – www.tridi.bg, както и на телефон: +3592 963 04 39

Общите условия на Триди се прилагат за всички сделки между Триди и негови Клиенти –физически и юридически лица по повод на предлагани от Триди стоки и услуги.

Общите условия действат не по-късно от момента на предаване на стоките/услугите.

ОФЕРТИ И ПОРЪЧКИ

Офертите на Триди са обвързващи до изтичане на определения в тях срок. Условията по офертите са конфиденциални и се отнасят само и единствено до Клиента, за когото е изготвена. Всякакви устни договорки, включително такива между Клиента и служители на Триди, имат сила след надлежното им писмено потвърждение от страна на Триди.

Поръчкаите могат да бъдат направени по следния начин:

  • в писмена форма по e-mail с изрично посочване на стоката
  • на телефон за поръчки: +3592 963 04 39

УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКИ:

Поръчаните от Клиента продукти ще бъдат доставени на посочения от него адрес в срок както следва:

Всички поръчки, направени на www:tridi.bg или на телефон за поръчки +3592 963 04 39, се доставят до 5 работни дни.

Продукти, които не се подържат на склад са с удължен срок на доставка. Този срок е различен и зависи от срока на доставка на производителя, като най-често е между 15 и 30 работни дни. ТРИДИ не се ангажира с точен час на доставка. Доставките се изпълняват в рамките на работния ден. При промяна на срока за доставка по дадена поръчка, Клиентът ще бъде предварително уведомен с телефонно обаждане или информация изпратена по e-mail.

Предаването на стоките на Клиента се удостоверява с двустранно подписана експедиционна бележка или Приемо-предавателен протокол. Клиентът се задължава да оказва съдействие във връзка с доставката, както и да уведомява за обстоятелства, които могат да затруднят доставката.

Стоките се доставят с качество и с опаковка, според действащите изисквания за съответния вид стока.

Клиентът се задължава да използва стоките в съответствие с тяхното предназначение и спазвайки точно предоставените му инструкции за употреба.

Предлаганите от Триди стоки са с ниво на безопасност, съгласно действащите норми за безопасност, инструкции за експлоатация и всяко друго писмено указание, дадено от производителя на конкретната стока.

Триди не отговаря за неизпълнение в широк смисъл, причинено от форсмажорен случай (непреодолима сила, случайно събитие или друго обстоятелство извън контрола на Триди). При форсмажорен случай, Клиентът няма право да отменя/отказва приемането на доставки, извършени със забавяне.

Собствеността на стоките преминава върху Клиента с пълното изплащане на всички суми, дължими от Клиента, с оглед на отношенията му с Триди.

МОНТАЖ

• Монтаж на столове:Триди предлага безплатен монтаж на всички видове столове на сайта за гр. София. За всички останали региони в България, стойността на монтажните разходи е: 10.00 (десет) лева за монтаж на всеки стол.

• Монтаж на корпусна мебел: Цената за монтаж е 6% от стойността на закупените мебели.

ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ

Цените, обявени на страницата на ТРИДИ са с включено ДДС.

Клиентът заплаща на Триди стоките по цени, в сила към датата на извършване на продажбата или по други цени, изрично и предварително писмено договорени между страните. Клиентът се съгласява, че Триди може да променя едностранно обявените цени на стоките, като промяната влиза в сила незабавно след уведомяването, което се счита за извършено чрез обявяването на новите цени в Интернет страницата на Триди

Продуктите на Триди могат за бъдат заплатени по няколко начина, в зависимост от предпочитанията на клиента:

• Наложен платеж: Плащане в момента на доставка

• По банка: Извършване на банков превод по сметка на ТРИДИ

• В брой: в офиса на ТРИДИ

РЕКЛАМАЦИИ

Рекламации за липси и други явни недостатъци могат да бъдат предявени при приемане на стоките от Клиента. В противен случай, стоките се считат за приети. В случай на своевременна, точна и основателна рекламация за недостатъци, Триди предприема необходимите действия, съгласно действащото законодателство, като транспортните разходи по връщането на стоката са за сметка на Триди.

Рекламации за недостатъци, които не е било възможно да бъдат установени в момента на доставката, могат да бъдат предявени в сроковете съгласно българското законодателство.

При наличие на рекламация, Клиентът трябва да подаде сигнал устно или писмено на тел.поръчки (+3592 963 04 39), или на office@tridi.bg. При подаване на рекламация, Клиентът задължително прилага и документите, на които се основава рекламацията:

  • касова бележка или фактура,
  • снимков материал,
  • други документи, установяващи несъответствието на стоката с договореното.

Вследствие на рекламацията Триди регистрира и предприема необходимите действия съгласно действащото законодателство. В случай, че Клиентът не предяви рекламация пред Триди в законовите срокове, то това се приема за одобрение на стоките.

За стоките, за които има търговска гаранция, рекламациите се удовлетворяват в съответствие с условията на гаранцията.

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни или допълвани едностранно от Триди, като промените се обявяват в Интернет страницата на Триди.

Датата на влизане в сила на промяната/допълнението се указва изрично, в случай че е различна от датата на обявяване в Интернет страницата на Триди.

Търговските условия на Клиента не са приложими за Триди, освен ако страните не уговорят писмено друго.

За неуредените в тези Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

За повече въпроси и уточнения се свържете с нас на svetlana@tridi.bg, office@tridi.bg и тел.+359 898 525 095 , +3592 9630439.

Започнете да пишете, за да видите продуктите, които търсите.