Фоайе с мека мебел от ProfiM

Цветовете играят важна роля в отразяването и представянето на малката фирма или голямата

компания.Те оказват огромно влияние върху начина, по който брандът ви се възприема от клиенти

партньори. Ето и днешната комбинация от червеното / жизненост, страст и енергия/ и черното /престиж,

класа и изтънченост/ в продуктите : Wall in – ProfiM

И ние сме удовлетворени, когато клиентите ни са осъществили проекта си, според желанието,

бюджета и целта си.